Data dokonania wpisu 2017-06-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-06-07
Numer identyfikacyjny wpisu 61/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.8.3.2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2017-04-14
Nazwa wyrobu Płyta falista
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 76/18PCV
Płyta falista 76/18PCV
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Palram Industries Inc. EU 6
Dystrybutor Scala Plastics Poland Sp. z o.o., 62-025 Kostrzyn, ul. Wrzesińska 70
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi brak oznakowania CE i nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu oraz brak deklaracji właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy