Data dokonania wpisu 2017-06-07
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-06-07
Numer identyfikacyjny wpisu 60/2017
Oznaczenie decyzji 319/2017
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB we Wrocławiu
Data wydania decyzji 2017-02-21
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: V60 S42H AJ
Papa asfaltowa V60 S42H AJ
Kraj wytworzenia wyrobu Rosja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE OOO Zavod Technoflex Sp. z o.o., Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób TechnoNicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Przedstawiciel wytwórcy TechnoNicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych, nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie giętkości.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano wycofanie wyrobu z obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne