Data dokonania wpisu 2017-05-15
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-05-15
Numer identyfikacyjny wpisu 56/2017
Oznaczenie decyzji OOL.WNR.46.20.2016.7
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2017-04-12
Nazwa wyrobu ładowarka USB Manta
Kategoria wyrobu urządzenia elektroniczne
Kod EAN Wyrobu 5907377868255
Opis wyrobu Model: MA437
ładowarka USB Manta model MA437
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Manta S.A., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1258) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 w zw. z art. 58 ust. 3 pkt 3 ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz art. 199 ust. 2 ustawy z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. u. z 2016r. poz. 1489 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne