Data dokonania wpisu 2017-04-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-04-19
Numer identyfikacyjny wpisu 51/2017
Oznaczenie decyzji 6/17
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Kielcach
Data wydania decyzji 2017-03-17
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 20m x 1m gramatura 0,7 (+/-0,1) kg/m2 I/333 (A330)
Papa asfaltowa podkładowa na tekturze budowlanej 20m x 1m gramatura 0,7 (+/-0,1) kg/m2 I/333 (A330) data prod. 15.04.14, zmiana (partia) 2 w ilości 28 rolek po 20 mb + 1 rolka 17,81 mb
Kraj wytworzenia wyrobu Białoruś
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE IOOO Krowielnyj Zawod Technonicol Sp. z o.o., ul. Chapaewa 11, P. 19, P. 19, 213760 Osipowichi, Białoruś
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób TechnoNicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Przedstawiciel wytwórcy TechnoNicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Dystrybutor Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałosci na rozciąganie w kierunku wzdłużnym.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano TechnoNicol Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne