Data dokonania wpisu 2017-04-19
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-04-19
Numer identyfikacyjny wpisu 50/2017
Oznaczenie decyzji 5/17
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Kielcach
Data wydania decyzji 2017-03-17
Nazwa wyrobu Papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie szklanym
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 7,5m x 1m x 4,2 (+/-1)mm V60 S42H ECO
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na welonie szklanym 7,5m x 1m x 4,2 (+/-1)mm V60 S42H ECO, data prod. 16.09.15, zmiana (partia) 4 w ilosci 11 rolek po 7,5 mb + 1 rolka 3,26 mb
Kraj wytworzenia wyrobu Rosja
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE Zavod Technoflex LTD, Prizheleznodorozhnaya 5, 390042 Ryazan, Federacja Rosyjska
Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób TechnoNicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Przedstawiciel wytwórcy TechnoNicol Sp. z o.o., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Dystrybutor Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji, al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie wytrzymałosci na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz giętkości w niskiej temperaturze.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano TechnoNicol Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Praktiker Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne