Data dokonania wpisu 2017-04-12
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-04-12
Numer identyfikacyjny wpisu 48/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.46.2.2016
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2017-03-08
Nazwa wyrobu Piec grzewczy
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: PW-III Szamot
Piec grzewczy PW-III Szamot 2 sztuki
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE MET-SPOS Sp.j., Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, ul. Stalowa 16
Dystrybutor Segry Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 11-400 Kętrzyn
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu oraz brak deklaracji właściwości użytkowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy