Data dokonania wpisu 2017-02-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-02-10
Numer identyfikacyjny wpisu 30/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/149/2016
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2016-12-07
Nazwa wyrobu Pluszak
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6880319184158
Opis wyrobu Model: ITEM NO: SK-18415
Lalka wykonana w całości z materiału o miękkim wypełnieniu przedstawiająca dziewczynkę. Ubrana czerwono-żółty beret, żółtą bluzkę oraz czerwoną spódnicę na szelkach. Włosy blond, splecione w dwa warkocze, wykonane ze sznurka. Oczy, usta i nos wyszywane. Na głowie umocowano pętelkę do zawieszania. W tylnej części korpusu, pod sukienką, wszyto łatwo rozsuwalny zamek błyskawiczny, po rozsunięciu którego uzyskuje się dostęp do materiału włóknistego stanowiącego wypełnienie zabawki.
Kraj wytworzenia wyrobu brak danych
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P3140070.JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor GLOBAL PL Sp. z o.o., Al. Krakowska 87, lok. Q-7, Jabłonowo, 05-552 Wólka Kosowska
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów § 5 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r., poz. 1730, dalej „rozporządzenie”) w zw. z pkt 7.2.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1.4.1, pkt 1.4.2 i pkt 1.4.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia z uwagi na dostęp do materiału włóknistego stanowiącego wypełnienie zabawki oraz obecność ostrzeżenia dotyczącego wieku, które jest sprzeczne z zamierzonym sposobem użytkowania zabawki, zgodnie z jej funkcją, rozmiarem i charakterystyką.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Udławienie
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 ze zm.), w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i nakazał odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy