Data dokonania wpisu 2017-02-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-02-10
Numer identyfikacyjny wpisu 27/2017
Oznaczenie decyzji 110/16, 111/16
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2016-12-20
Nazwa wyrobu Folia izolacyjna FOLIAREX
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: IZ 500
Folia izolacyjna FOLIAREX IZ 500 o wymiarach 6mx25m i grubości 0,5mm +/-40% w ilości 5 rolek
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Foliarex Sp. z o.o., ul. Osiedle Przemysłowe 22, 69-100 Słubice
Dystrybutor ZRYW-POL Zbigniew Kruszyński, ul. Kościerska 60, Glincz, 83-330 Żukowo
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE z deklaracją właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie grubości, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, rozdzierania, a także wartości oporu dyfuzyjnego pary wodnej.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano Foliarex Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano ZRYW-POL udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.