Data dokonania wpisu 2017-02-10
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-02-10
Numer identyfikacyjny wpisu 25/2017
Oznaczenie decyzji KWB.7782.19.2.2016.DP
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Rzeszowie
Data wydania decyzji 2016-12-15
Nazwa wyrobu Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100-
Płyty styropianowe THERMO FASADA EXTRA EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS.(N)2-DS.(70,-)2-TR100-SS55-MU 30 gr 100mm w ilości 9 m3 (30 opakowań). Płyty gładkie, koloru białego, o krawędziach prostych i wymiarach 1000mm x 500mm x 100mm, pakowane po 6 sztuk, w zafoliowanych paczkach.
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE ARSANIT Sp. z o.o., ul. Obwodowa 17, 41-100 Siemianowice Śląskie
Dystrybutor EKO-KŁOS Sp. z o.o., Żyraków 110B, 39-204 Żyraków
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE, nieprawidłową deklarację właściwości użytkowych i niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano ARSANIT Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu oraz zakazano EKO-KŁOS Sp. z o.o. dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne