Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 10/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/74/2016
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2016-04-28
Nazwa wyrobu ładowarka sieciowa USB „2PIN ADAPTOR USB, PND-5252”
Kategoria wyrobu sprzęt elektryczny
Kod EAN Wyrobu 6978542100134
Opis wyrobu Model: AR:1000
Na naklejce umieszczonej na wyrobie znajdowały się m.in. następujące informacje: Dystrybutor Eurobatt Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 18A, 05-090 Janki, znak CE. Bezpośrednio na urządzeniu umieszczono m.in. następujące informacje: Designed by Appwy California, Made in China Flextronice”
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             DSCF2388.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu „EUROBATT Sp. z o.o.” Sp. k., ul. Mszczonowska 18A, Janki, 05-090 Raszyn
Inny przedsiębiorca NEPTUNE HK. LTD., MANUFACTURES & EXPORTERS, WING TAT COMERCIAL BUILDING, 6TH FLOOR UNIT B, 121-125 WING LOK STREET SHEUNG WAN, HONG KONG
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Nie spełnia wymagań § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 10 ust. 1 rozp. MG w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na brak instrukcji obsługi, brak oznakowania transformatora sieciowego, niewłaściwą konstrukcję, przekroczenie wartości prądu w obwodzie o ograniczonym prądzie, brak zabezpieczenia przeciwzwarciowego, przebicie izolacji przy napięciu 1200V, niezgodne odstępy izolacyjne i odległości po powierzchni izolacji, połączenie przewodów sieciowych do kołków sieciowych poprzez lutowanie, materiał podtrzymujący kołki wtyku sieciowego nieodporny na nienormalną temperaturę, otwory umieszczone we wtyku USB, mające wymiary większe od dopuszczalnych, zastosowanie na obudowę materiału niespełniającego wymagań dla obudów przeciwpożarowych, negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji w stanie nagrzania i brak deklaracji zgodności.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Porażenie prądem
 • Spowodowanie pożaru
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1, ust. 4 i ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) i art. 129 ust. 2 pkt 1 lit. k ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i odkupienie na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne