Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 9/2017
Oznaczenie decyzji DNR-2/313/2015
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2015-12-28
Nazwa wyrobu PCHANKA
Kategoria wyrobu zabawki
Kod EAN Wyrobu 6900368667966
Opis wyrobu Model: Nie dotyczy
Zabawka do popychania (helikopter/ryba), poruszająca się na 3-ch kółkach. Na powierzchni zabawki umieszczono papierowe naklejki powleczone folią. Podczas przemieszczania się zabawka dzwoni, poruszają się płetwy ryby i obraca się śmigło helikoptera. Zabawka wymaga częściowego montażu - na metalowym pręcie należy osadzić plastikowe śmigło. Do zabawki nie załączono drążka do popychania. W zestawie jest tylko uchwyt do nasunięcia na koniec brakującego drążka
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Importer wyrobu FILIP I S-KA „DROMADER” Sp. j., ul. Pojezierska 90, 91-341 Łódź
Inny przedsiębiorca BOWIE TOYS INDUSTRIES CO., LTD, ROOM 1701-2, 17/F., NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX RD., CENTRAL, H.K.
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów 8 ust. 7 ww. rozporządzenia oraz w pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3. załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na umieszczenie sprzecznych z cechami i funkcją zabawki ostrzeżeń słownych i graficznych dot. wieku „0-3” i pojawienie się, w trakcie badania wytrzymałości na rozciąganie, elementów całkowicie mieszczących się w cylindrze do badania małych części
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Udławienie
  • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 - 2 oraz ust. 4 i ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i nakazał odkupienie wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają i zakazał udostępniania. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne