Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 5/2017
Oznaczenie decyzji WB.7782.43.1.2016
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Olsztynie
Data wydania decyzji 2016-12-16
Nazwa wyrobu płyty styropianowe fasada
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: 040 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-S(2)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS.(70,-)2
płyty styropianowe fasada 040 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-S(2)-P(15)-BS75-DS(N)5-DS.(70,-)2-TR80 33 opakowania po 0,3 m3
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE IZOTERM sp. j., ul. Słoneczna 2, 63-600 Kępno
Dystrybutor Praktiker Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano IZOTERM sp. j. wycofanie wyrobu z obrotu, a Praktiker Polska Sp. z o.o. zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne