Data dokonania wpisu 2017-01-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-27
Numer identyfikacyjny wpisu 4/2017
Oznaczenie decyzji 20/2016, 21/2016
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji 2016-12-20
Nazwa wyrobu zaprawa murarska cementowo-wapienna
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: ZM-cwM5
zaprawa murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Izolbet Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
Dystrybutor Ireneusz Danieliszyn Firma Wielobranżowa, ul. Lotników Alianckich 3a, 68-100 Żagań
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na nieprawidłową informację towarzyszącą oznakowaniu CE oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), nakazano Izolbet Sp. z o.o. wycofanie wyrobu z obrotu, a Ireneusz Danieliszyn Firma Wielobranżowa zakazano dalszego udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne