Data dokonania wpisu 2017-01-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2017-01-24
Numer identyfikacyjny wpisu 2/2017
Oznaczenie decyzji 2189/2016
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Warszawie
Data wydania decyzji 2016-12-20
Nazwa wyrobu klej do płytek
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Standard MK 401 C1T
klej do płytek Standard MK 401 C1T w ilości 10 szt
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE Paweł Sosnowski PS GROUP, Chyliczki, ul. Bażancia 11, 05-500 Piaseczno
Dystrybutor EURODOM Janusz Smagłowski ul. Głucha 1-5, 08-110 Siedlce
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niepełną informację towarzyszącą oznakowaniu CE.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zakazano obrotu wyrobem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne