Data dokonania wpisu 2016-12-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2016-12-30
Numer identyfikacyjny wpisu 81/2016
Oznaczenie decyzji 90/16, 91/16
Nazwa organu, który wydał decyzję WINB w Gdańsku
Data wydania decyzji 2016-10-28
Nazwa wyrobu Folia budowlana BAUFOL
Kategoria wyrobu wyroby budowlane
Kod EAN Wyrobu Brak danych
Opis wyrobu Model: Typ A
Folia budowlana BAUFOL Typ A gr. 0,3mm (±40%) o wymiarach 5x20mb
Kraj wytworzenia wyrobu Polska
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Wytwórca w UE CB S.A., ul. Ozimska 2a, 46-053 Chrząstowice
Dystrybutor PPUiH "U Stasia", ul. Warszawska 47, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymogów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.), z uwagi na niezgodność informacji towarzyszącej oznakowaniu CE z deklaracją właściwości użytkowych oraz niezgodność właściwości użytkowych z deklarowanymi w zakresie grubości, a także wartości oporu dyfuzyjnego pary wodnej.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) nakazano CB S.A. wycofanie wyrobu z obrotu i zakazano PPUiH "U Stasia" udostępniania wyrobu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Przeprowadzono badania laboratoryjne.