Data dokonania wpisu 2016-09-29
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2016-09-29
Numer identyfikacyjny wpisu 340
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/14/2016 z 25 lutego 2016 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Grill weekendowy SUP 720N
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
Model SUP 720N
Kod produktu (EAN) 5904842117207
Opis Jest to grill do wielokrotnego użytku, składający się z: regulowanego stalowego rusztu w kształcie koła z trwale przymocowanym do niego uchwytem, stalowej emaliowanej misy, owiewki z regulacją wysokości rusztu grillowego oraz trzech nóg między którymi znajdują się wsporniki wzmacniające. Bezpośrednio na produkcie umieszczono znak identyfikacji przedsiębiorcy „FLORALAND Sp. z o.o. Sp. k.” oraz ostrzeżenie: „UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu”. Opakowanie jednostkowe grilla stanowi kartonowe pudełko, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: „SUPERGRILL”, „Grill weekendowy”, „SUP 720N”, dane przedsiębiorcy „FLORALAND Sp. z o.o. Sp. k., ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt, Poland, www.mastergrillparty.pl, www.floraland.pl”, kod kreskowy 5904842117207 i fotografię produktu.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 1.jpgzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 2.jpgzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 3.jpgzdjęcie 3
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca „Floraland” sp. z o.o. sp.k., ul. Strużańska 28, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK, na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zakazał przedsiębiorcy wprowadzania grilli na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie grilli z rynku i ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez ten produkt na stronie internetowej.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Inspekcji Handlowej wykazały, że grill może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na zbyt małą głębokość paleniska.