Data dokonania wpisu 2016-09-20
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2016-09-20
Numer identyfikacyjny wpisu 339
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/91/2016 z 16 sierpnia 2016 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Lampa olejowa szklana La Grandeur
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.40.23 Lampy olejowe i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
Model art. 614138
Kod produktu (EAN) kod EAN: 8718158640406
Opis Lampa olejowa szklana La Grandeur (art. 614138, kod EAN: 8718158640406) składa się ze szklanego pojemnika na paliwo w kształcie butelki o średnicy 0,8 cm, metalowego palnika, osłony palnika, nasadki na osłonę palnika (dołączonej do pojemnika za pomocą łańcuszka) oraz skręconego knota sznurkowego o długości 37 cm. Wysokość samego pojemnika wynosi 33,5 cm, natomiast wysokość pojemnika łącznie z osłona i nasadką wynosi 38 cm. Do kwestionowanego produktu dołączona została zawieszka wskazująca na spełnianie przez produkt wymagań normy PN-EN 14059.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu brak danych
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             IMG_3399.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             IMG_3405.JPGzdjęcie 2
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA sp. z o.o. ul. Tulipanowa nr 3 62-052 Komorniki
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Inne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez ten produkt zagrożeniu w formie ogłoszenia w pojedynczym wydaniu dziennika o zasięgu ogólnopolskim
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt stwarza zagrożenie ze względu na nieprawidłowości konstrukcyjne polegające na braku stabilności, co może doprowadzić do wywrócenia się produktu, czego skutkiem może być wypicie oleju lampowego przez dziecko lub ssanie przez dziecko knota nasączonego paliwem lampowym, czego konsekwencją mogą być np. urazy płuc.