Data dokonania wpisu 2016-08-17
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2016-08-17
Numer identyfikacyjny wpisu 338
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/78/2016 z 25 lipca 2016 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Czujnik tlenku węgla model NCC-1
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 26.30.50.0 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
Model NCC-1
Kod produktu (EAN)
Opis Obudowa czujnika tlenku węgla model NCC-1 ma okrągły kształt i jest wykonana z tworzywa sztucznego. Produkt został wyposażony w funkcję TEST (sprawdzania sygnalizacji optycznej i akustycznej). Do produktu załączono instrukcję obsługi i montażu sporządzoną w języku polskim, która zawiera m. in. informacje o zgodności czujnika z normą PN-EN 50291-1:2010 „Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych – Część 1: Metody badań i wymagania”. Na opakowaniu produktu umieszczono informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie go na rynek, tj.: „Wyprodukowano w Chinach dla COBANK, ul. Dobra 18/63, 05-804 Pruszków”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             DSC_0270.jpgzdjęcie 1
  Wytwórca w UE Jarosław Ciepał „COBANK” Doradztwo Gospodarcze, Nowe Technologie Logistyka Jarosław Ciepał ul. Dobra 18 lok. 63 05-800 Pruszków
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Zatrucie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Czujnik stwarza zagrożenie z uwagi na nieuruchamianie alarmu przy stężeniu tlenku węgla na poziomie 55 ppm, 100 ppm oraz 300 ppm.