Data dokonania wpisu 2015-12-30
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-12-30
Numer identyfikacyjny wpisu 330
Opis decyzji Decyzja Prezesa UOKiK nr DNR-1/115/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Grill okrągły z półką "GRILL CHEF by LANDMANN" 0539Q
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
Model 0539Q, Art.-No. 11934
Kod produktu (EAN) Kod EAN: 4000810119356
Opis Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 jest to grill wielokrotnego użytku składający się z: paleniska (okrągłej misy) i trzech nóg w kolorze czarnym, osłony paleniska i okrągłego elementu wzmacniającego w kolorze czerwonym oraz rusztu w kolorze srebrnym. Ruszt na żywność posiada średnicę poniżej 400 mm i został wyposażony w trwale przymocowany uchwyt. Konstrukcja grilla umożliwia ręczną regulację wysokości rusztu. Głębokość paleniska mierzona od najniższego punktu podstawy do górnej krawędzi boku wynosi 35 mm. Bezpośrednio na osłonie paleniska grilla umieszczono nazwę producenta oraz ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Ponadto na opakowaniu produktu zamieszczono m.in. następujące informacje: instrukcję obsługi oraz „Wyprodukowano w ChRL dla holding Landmann. Importer/dovozce: Landmann Polska sp. z o.o. 59-400 Jawor, ul Kuziennicza 13b, www.landmann.pl".
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             DSC09128.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             DSC09140.JPGzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             DSC09145.JPGzdjęcie 3
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu Landmann Polska sp. z o.o., ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Inne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy Landmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze wprowadzania na rynek grilli z półką Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. W przypadku grilli z półką Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 wprowadzonych na rynek - nakazał ww. przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Grill CHEF 0539Q Art.-No. 11934 stwarza zagrożenie ze względu na fakt, iż głębokość jego paleniska na ponad 80% powierzchni użytkowej wynosi ok. 35 mm, podczas gdy dla palenisk o średnicy ≤ 400 mm zgodnie z pkt 4.2.3.3 normy PN-EN 1860-1:2013 - 07 na ponad 80% ich powierzchni użytkowej wymagana jest minimalna głębokość 50 mm. Płytka misa paleniska w określonych warunkach zwiększa ryzyko wypadnięcia z niej rozżarzonego brykietu, co może być przyczyną pożaru.