Data dokonania wpisu 2015-12-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-12-23
Numer identyfikacyjny wpisu 297
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/105/2015 z 18 listopada 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Adapter typ OPG-27L
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.33.13.0 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej nieskl
Model OPG-27L
Kod produktu (EAN) 5907522118556
Opis Jest to urządzenie przenośne, nierozbieralne i wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Produkt składa się z dwóch gniazdek wtyczkowych, trzonka o gwincie E27 oraz osłony wykonanej z matowego tworzywa sztucznego. Konstrukcja obudowy adaptera umożliwia wkręcenie go w oprawę oświetleniową typu E27 i podłączenie do niego dwóch dodatkowych urządzeń elektrycznych zaopatrzonych w przewody zakończone płaską wtyczką 2,5 A. Bezpośrednio na adapterze trwale naniesiono m.in.: znak firmowy „TIMEX”, model „OPG-27L” oraz znak CE. Produkt jest oferowany w opakowaniu foliowym.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             foto 001.jpgzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             foto 002.jpgzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             foto 003.jpgzdjęcie 3
  Wytwórca w UE Stanisława i Andrzej Tomczak „Timex” spółka jawna, ul. Pilska 13, 78-400 Szczecinek
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  • Porażenie prądem
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu. W przypadku adapterów wprowadzonych na rynek – nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe ich wycofanie z rynku oraz ostrzeżenie konsumentów o stwarzanym przez nie zagrożeniu w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej przedsiębiorcy.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Adapter stwarza zagrożenie ze względu na zastosowanie trzonka z gwintem Edisona E27 i gniazd wtyczkowych oraz nieprawidłowości w oznakowaniu dotyczącym maksymalnego prądu znamionowego.