Data dokonania wpisu 2015-11-03
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-11-03
Numer identyfikacyjny wpisu 326
Opis decyzji Decyzja Prezesa UOKiK nr DNR-1/98/2015 z dn. 23 października 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Żaluzje HARD HEAD
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 22.23.14 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych
Model 345-006, 345-007, 345-008, 345-009, 345-010, 345-011
Kod produktu (EAN) EAN 7330571162191, EAN 7330571162207, EAN 7330571162245, EAN
Opis Żaluzje są zasłonami do zamontowania wewnątrz pomieszczenia, uruchamianymi ręcznie, które składają się z listewek, szyny, uchwytów do mocowania na ścianie lub suficie, pręta do korygowania zaciemniania oraz sznurków (operacyjnych) służących do podciągania i opuszczania urządzenia. Do podnoszenia i opuszczania listew żaluzji służą dwa swobodne sznurki, które są zebrane razem za pomocą oczka wykonanego z tworzywa sztucznego. Na końcach tych sznurków za pomocą węzłów zamocowane są trójwymiarowe zatyczki. Oczka zbierające sznurki można przesunąć w kierunku zatyczek tworząc niebezpieczną pętle. Wewnątrz opakowania umieszczono etykietę informacyjną, na której umieszczono m.in. nazwę producenta, adres jego strony internetowej i kraj pochodzenia. Dodatkowo do wyrobu dołączono: odrębną etykietę, która zawierała piktogram dotyczący ryzyka uduszenia się, informacje dotyczące bezpieczeństwa wyłącznie w obcojęzycznej wersji oraz instrukcję montażu w formie obrazkowej.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             DSC09984.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             DSC09985.JPGzdjęcie 2
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca JULA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska nr 49, 00-950 Warszawa
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Inne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podst. art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, b i c ustawy z o ogólnym bezpieczeństwie produktów w przypadku żaluzji, które nie zostały wprowadzone na rynek - nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty, a w przypadku żaluzji wprowadzonych na rynek – nakazał temu mu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty bądź ich natychmiastowe wycofanie z rynku oraz ostrzeżenie konsumentów poprzez ogłoszenie w sklepach i na stronie internetowej.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Przedmiotowe żaluzje pod względem budowy i wykonania, z uwagi na występowanie niebezpiecznych pętli, przy jednoczesnym braku środków i urządzeń uniemożliwiających powstanie ryzyka zadzierzgnięcia pętli mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków i urazów dzieci w trakcie użytkowania produktu. Ponadto, brak dołączonych do produktu niezbędnych informacji i ostrzeżeń w języku polskim, powtórzonych w instrukcji obsługi, uniemożliwia użytkownikowi bezpieczne korzystanie z produktu.