Data dokonania wpisu 2015-10-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-27
Numer identyfikacyjny wpisu 325
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/92/2015 z 28 września 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Rozgałęźnik przekształcający-adaptor LX6049
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.33.13.0 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej nieskl
Model LX6049
Kod produktu (EAN)
Opis Produkt wykonany jest z białego tworzywa sztucznego i składa się z wtyczki do gniazda sieciowego występującego w Polsce, a ponadto wyposażony jest w trójotworowe gniazdo typowe dla wtyczki używanej w Wielkiej Brytanii. Otwory gniazda produktu zbliżone są do prostokątów. Bezpośrednio na produkcie trwale naniesiono: „10A, 250V, Made In China” oraz symbol uziemienia ochronnego bez okręgu. Na papierowej etykiecie naklejonej na produkcie podano: „PRA0002, adaptor, WT PL/GN UNIW Z/U, 5902694400119, importer OMAKO, 26.01.2015”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             1 (13).JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             1 (17).JPGzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             1 (19).JPGzdjęcie 3
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu Andrzej Leszek „LAMEX” EXPORT – IMPORT ul. Lipówki 77B 08-440 Pilawa
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Porażenie prądem
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ww. ustawy nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na nieprawidłowości w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych – brak odpowiednich zabezpieczeń (np. przesłony na tulejkach gniazd, płytki maskującej lub dostatecznie szerokiej pokrywy) umożliwia włożenie tylko jednego koła wtyczki, podczas gdy drugi kołek wiodący prąd pozostaje elementem dostępnym dla dotyku.