Data dokonania wpisu 2015-10-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-27
Numer identyfikacyjny wpisu 323
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/87/2015 z dnia 18 września 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Grill mini beczka 760-013
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
Model 760-013
Kod produktu (EAN) 7330571132637
Opis Grill wykonany jest ze stali i składa się z misy paleniska, pokrywy z uchwytem, mogącej pełnić również funkcję dodatkowego paleniska, dwóch chromowanych rusztów węglowych o wymiarach 34,5 cm x 17,7 cm i dwóch chromowanych rusztów na żywność o wymiarach 33,5 cm x 21,8 cm. Pokrywa grilla posiada drewniany uchwyt o długości 27 cm służący do przenoszenia grilla, a w przypadku rozłożenia połówek grilla stanowi on podparcie dla górnej części grilla. W pokrywie i na spodzie misy paleniska znajdują się obustronne otwory umożliwiające przepływ powietrza. Ruszty na żywność nie posiadają żadnych uchwytów i opierają się na dłuższych, metalowych krawędziach z podwójnie zagiętej blachy. Na kartonie, w który grill jest zapakowany umieszczono następujące informacje: „Mini grill beczka”, „kod EAN 7330571132637”, „Item nr. 760-013”, „Made in P.R.C”, „Manufactured for JULA, www.jula.com., informacje w czterech językach: „podnoszona pokrywa. Podwójna powierzchnia grillowania. Grubość blachy: 0,5 mm” oraz naklejkę o treści: „JULA POLAND sp. z o. o.”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu brak danych
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             IMG_1782.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             IMG_1838.JPGzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             IMG_1842.JPGzdjęcie 3
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca JULA POLAND sp. z o. o., ul. Malborska nr 49, 03-286 Warszawa
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy JULA POLAND sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wprowadzania na rynek grilli mini beczka 760-013 i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego zakazu. W przypadku grilli mini beczka 760-013 wprowadzonych na rynek - nakazał ww. przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Przeprowadzone przez inspektorów Inspekcji Handlowej badania organoleptyczne grilla mini beczka 760-013 wykazały wady konstrukcyjne polegającą na braku uchwytu przy ruszcie, co uniemożliwia bezpieczne podnoszenie rusztu w trakcie grillowania i może spowodować poważne poparzenie użytkownika, występowaniu ostrych krawędzi w łukowatych otworach wentylacyjnych wyciętych w dolnej części boków misy paleniska i boków pokrywy mogących spowodować skaleczenie dłoni użytkownika. Ponadto grill wykonany zost