Data dokonania wpisu 2015-10-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-13
Numer identyfikacyjny wpisu 36/2015
Oznaczenie decyzji OOL-WKR-80-6/14(71)
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2015-03-04
Nazwa wyrobu ładowarka USB TITANUM
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu 5901299906750
Opis wyrobu Model: TZ104
ładowarka USB TITANUM
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             4_titanum_TZ104 (2).JPGFot. 1
Podmioty gospodarcze
Dystrybutor Esperanza Sp. J. Poterek, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 i ust. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy