Data dokonania wpisu 2015-10-13
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-10-13
Numer identyfikacyjny wpisu 34/2015
Oznaczenie decyzji OBI-WKR-80-71/13(30)
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Data wydania decyzji 2015-05-25
Nazwa wyrobu świetlówka energooszczędna
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu 5687958090885
Opis wyrobu Model: S 26W E27 (Ref: ZGC2012-90880
świetlówka energooszczędna z trzonkiem E27
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu
Podmioty gospodarcze
Inny przedsiębiorca MEGA CHINA Sp. z o.o., Al. Krakowska 129 lok. 2, 05-552 Wólka Kosowska
Dystrybutor HONG HU Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 46D, 18-500 Kolno
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 1 pkt 1 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na niezgodność w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych.
Niezgodności formalne Wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556 ze zm.) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie CE.
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
  • Inne
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 3 i art. 41 oraz 41a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 z późn. zm.) oraz art. 104 i 268a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 267), Prezes UKE zakazał udostępniania wyrobu.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy