Data dokonania wpisu 2015-09-08
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-09-08
Numer identyfikacyjny wpisu 316
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/80/2015 z 26 sierpnia 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Rozgałęźnik model R-1-P
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.33.13.0 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej nieskl
Model R-1-P
Kod produktu (EAN) 5907522117009
Opis Jest to urządzenie przenośne, nierozbieralne, łączące wtyczkę i trzy gniazda wtyczkowe (z przesłonami) przeznaczone dla urządzeń klasy II. Produkt jest wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Bezpośrednio na rozgałęźniku trwale naniesiono (w formie znaków) następujące informacje: model „R-1”, znak firmowy „TIMEX”, prąd znamionowy „10-16A” oraz napięcie znamionowe „250V”. Produkt jest oferowany w opakowaniu foliowym.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 1.jpgzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 2.jpgzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 3.jpgzdjęcie 3
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 4.jpgzdjęcie 4
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 5.jpgzdjęcie 5
  Wytwórca w UE Stanisława i Andrzej Tomczak „Timex” spółka jawna, ul. Pilska 13, 78-400 Szczecinek
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  • Porażenie prądem
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Badania laboratoryjne wykazały brak odporności materiału izolacyjnego podtrzymującego części czynne gniazd na podwyższoną temperaturę i na kontakt z ogniem lub łukiem elektrycznym. Brak jest oznakowania symbolem rodzaju prądu „~” i słowa „MAX” przy oznakowaniu prądu znamionowego.