Data dokonania wpisu 2015-07-23
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-07-23
Numer identyfikacyjny wpisu 22/2015
Oznaczenie decyzji DNR-2/115/2015
Nazwa organu, który wydał decyzję Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji 2015-06-09
Nazwa wyrobu zabawka - pchacz
Kategoria wyrobu
Kod EAN Wyrobu 5900368108033
Opis wyrobu Model: art. no. MPC10803
Plastikowa zabawka do popychania (helikopter o kształcie ryby), poruszająca się na 3-ch kółkach. Podczas przemieszczania się zabawka dzwoni, poruszają się płetwy ryby i obraca się śmigło helikoptera. Zabawka wymaga częściowego montażu – w zagłębieniu w obudowie zabawki należy osadzić drążek do popychania (plastikowa rurka), a na koniec drążka należy nasunąć uchwyt.
Kraj wytworzenia wyrobu Chiny
Zdjęcie wyrobu

              Zdjęcie
             P1120151.jpgFot. 1
Podmioty gospodarcze
Wytwórca spoza UE SHENGYANG TOYS FACTORY CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE Chiny
Importer wyrobu Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MERK – POL” Sp. z o.o., ul. Bychowska nr 2A, 04 - 523 Warszawa
Inny przedsiębiorca IDEAL HOLDINGS (HK) LTD., Room 14-15, UG/F, South Seas Centre, 75 Mody Road, TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON, HONGKONG
Opis niezgodności wyrobu z wymaganiami Wyrób niezgodny z pkt 1.4.2, pkt 1.4.3 i pkt 1.5 załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.), z uwagi na obecność w zabawce odłączalnych małych elementów oraz zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko uduszenia.
Niezgodności formalne
Określenie zagrożeń, jakie może spowodować wyrób
 • Uduszenie
Określenie środków jakie organ zastosował w odniesieniu do wyrobu niezgodnego z wymaganiami lub stwarzającego zagrożenie Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i pkt 4, ust. 4 oraz ust. 9 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r., poz. 1645, z późn. zm.), Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu i powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach oraz odkupienie zabawki na żądanie osób, które faktycznie nią władają. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inne informacje, mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom Nie dotyczy