Data dokonania wpisu 2015-05-27
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-05-27
Numer identyfikacyjny wpisu 311
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/34/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Produkt rażący prądem "Match SHOCKING With Flashlight"
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 32.99.51.0 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów
Model
Kod produktu (EAN)
Opis Produkt rażący prądem to gadżet przypominający zapałkę, który pełni również funkcję małej latarki LED, zasilany baterią guzikową. Po wysunięciu główki zapałki, produkt emituje wiązkę światła. Po naciśnięciu przycisku urządzenie emituje impuls elektryczny powodujący porażenie prądem. Na opakowaniu zbiorczym (półkarton z nadrukiem), w którym znajduje się łącznie 24 sztuki gadżetów, umieszczono m.in. dane dotyczące przedsiębiorcy tj.: „ABIA Sp. z o.o., 05-552 Wólka Kosowska, Al. Krakowska 87 lok. C22, tel. kom. +48692699841”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             IMG_3320.JPGzdjęcie
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu ABIA sp. z o.o., Al. Krakowska 87 lok. C-22, 05-552 Wólka Kosowska
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Porażenie prądem
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktów z rynku oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ww. ustawy nakazał ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez te produkty.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Badania laboratoryjne wykazały, że produkty rażące prądem emitują prąd elektryczny o przekroczonej dopuszczalnej wartości maksymalnego napięcia dla prądu stałego i zmiennego, co stwarza zagrożenie porażenia prądem. Ponadto do produktów nie dołączono ostrzeżeń niezbędnych do ich bezpiecznego użytkowania.