Data dokonania wpisu 2015-01-16
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-01-16
Numer identyfikacyjny wpisu 301
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/12/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Grill okrągły (32,5 cm) weekendowy SUP720
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.51.28.0 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia
Model SUP720
Kod produktu (EAN) 590482117207
Opis Grill okrągły (32,5 cm) weekendowy SUP720 to grill wielokrotnego użytku składający się z: paleniska (okrągłej misy), osłony paleniska, trzech nóg, trójkątnego elementu wzmacniającego oraz rusztu z trwale przymocowanym do niego uchwytem. Ruszt na żywność posiadał średnicę poniżej 400 mm.Bezpośrednio na produkcie (na nodze grilla) umieszczono: nazwę przedsiębiorcy („FLORALAND Sp. z o.o. Sp. k.”) oraz ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania grilla („OSTRZEŻENIE: UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu”).Opakowanie jednostkowe grilla SUP720 stanowi kartonowe pudełko w dwóch wariantach szaty graficznej, zawierające nazwy dwóch przedsiębiorców, tj. „Floraland” sp. z o.o. sp. k. oraz Floraland Distribution sp. z o.o. Wszystkie grille posiadają natomiast jednakowe oznakowanie w zakresie nazwy, modelu oraz kodu EAN (590482117207). Ponadto, na kartonowym pudełku stanowiącym opakowanie jednostkowe produktu widnieją m. in. następujące informacje: „SUPERGRILL”; „grill weekendowy”; „średnica 32,5 cm”; „SUP720”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             grill 1.jpgzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             grill 2.jpgzdjęcie 2
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu "Floraland" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu W przypadku grilli okrągłych (32,5 cm) weekendowych SUP720, które nie zostały wprowadzone na rynek Prezes UOKiK zakazał przedsiębiorcy Floraland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym wprowadzania na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu. W przypadku grilli okrągłych (32,5 cm) weekendowych SUP720 wprowadzonych na rynek - nakazał przedsiębiorcy ich natychmiastowe wycofanie z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że blacha paleniska nie spełnia wymagań normy PN-EN 1860-1:2013-07E dotyczących grubości.