Data dokonania wpisu 2015-01-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-01-14
Numer identyfikacyjny wpisu 299
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/78/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Zapalniczka model: "BAIDA"
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
Model „BAIDA”
Kod produktu (EAN)
Opis Produkt to zapalniczka gazowa, jednorazowa, nastawna, pizoelektryczna, gasnąca samoczynnie. Zapalniczka posiada palnik dyfuzyjny i przeźroczysty zbiornik na gaz skroplony, występujący w różnych kolorach. Wymiary zapalniczki to: 76 mm x 22 mm x11 mm. Bezpośrednio na zapalniczce trwale odciśnięto nazwę modelu produktu – „BAIDA”, a na dnie zapalniczki odciśnięto kod: „43003 2C45”. Ponadto, bezpośrednio na produkcie zamieszczono informacje dotyczące: bezpiecznego ich użytkowania (w jęz. angielskim) poprzedzone piktogramem oznaczającym ostrzeżenie oraz słownym określeniem „WARNING”, kraju pochodzenia („MADE IN CHINA”), numerem „6739225235822” oraz napisami: „BAIDA LIHTER ISO 9001 QUALITY SYSTEM” i „HIGH QUALITY, EASY USE”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu YA TOU sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Spowodowanie pożaru
  • Poparzenie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez produkt.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Zapalniczka nie posiada zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci, w trakcie jej użytkowania występuje zjawisko pryskania i migotania, a także zbyt długi okres wygaszania płomienia.