Data dokonania wpisu 2015-01-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2015-01-14
Numer identyfikacyjny wpisu 298
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/78/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Zapalniczka model: "309"
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 32.99.41.0 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
Model „309”
Kod produktu (EAN)
Opis Produkt to zapalniczka gazowa, jednorazowa, nastawna, pizoelektryczna, gasnąca samoczynnie. Zapalniczka posiada palnik dyfuzyjny i przeźroczysty zbiornik w kolorze niebieskim na gaz skroplony. Wymiary zapalniczki to: 78 mm x 22 mm x11 mm. Bezpośrednio na zapalniczce trwale odciśnięto nazwę modelu produktu – „309”. Ponadto na dnie zapalniczki odciśnięto kod: „41L002”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu brak danych
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu YA TOU sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Spowodowanie pożaru
  • Poparzenie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez produkt.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Zapalniczka nie posiada zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci, w trakcie jej użytkowania występuje zjawisko pryskania i migotania, a także zbyt długi okres wygaszania płomienia. Na zapalniczce brak jest również informacji warunkujących prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu.