Data dokonania wpisu 2014-11-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2014-11-05
Numer identyfikacyjny wpisu 286
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/96/2014 z dnia 6 października 2014 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Czujnik tlenku węgla model OR-DC-605
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 26.30.50.0 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne tym podobne
Model model OR-DC-605 (numer partii 1/02/2014)
Kod produktu (EAN) 5901752481312
Opis Produkt jest przeznaczony do montażu naściennego. Obudowa czujnika ma okrągły kształt i jest wykonana z tworzywa sztucznego. Na przedniej ściance obudowy umieszczony jest wyświetlacz cyfrowy, przycisk uruchamiania funkcji testu urządzenia, diody sygnalizacyjne wskazujące zasilanie (zielona) oraz alarm (czerwona). Po prawej stronie przycisku znajdują się otwory wlotowe powietrza. Na obudowie umieszczono napisy: „ORNO”, „Czujnik tlenku węgla OR-DC-605” oraz „EN 50291-1:2010/A1:2012”. Na tylnej ściance obudowy naklejono tabliczkę znamionową, zawierającą m.in. następujące informacje: model (OR-DC-605), numer partii (1/02/2014), datę produkcji (12/2013), datę wymiany urządzenia (12/2020) oraz nazwę kraju pochodzenia (CHRL). Do produktu załączono instrukcję użytkowania sporządzoną w języku polskim.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Europejska część Francji
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 1.jpgzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             Zdjęcie 2.jpgzdjęcie 2
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu ORNO-LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu Wiesław Owczarek i Rafał Owczarek ORNO POLSKA s.c. Wiesław Owczarek, Rafał Owczarek, ul. Katowicka 134, 43-190 Mikołów
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Zatrucie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcom wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcom ostrzeżenie konsumentów.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Czujnik stwarza zagrożenie z uwagi na nieuruchamianie alarmu przy stężeniu tlenku węgla na poziomie 55 ppm.