Data dokonania wpisu 2014-09-05
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2014-09-05
Numer identyfikacyjny wpisu 283
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/66/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Dekoracyjna lampa naftowa Decorative & Functional typ Ln 02
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.40.23 Lampy olejowe i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne
Model typ Ln 02
Kod produktu (EAN) kod EAN 5907587737532
Opis Lampa z metalowym korpusem i wspornikiem z tarczą oraz szklaną osłonę knota miała wysokość 250 mm i średnicę podstawy 85 mm, natomiast szklana osłona knota miała wysokość 160 mm i średnicę podstawy 85 mm. Knot jej miał szerokość 20 mm. Lampa składała się z podstawy, w której znajdował się zbiornik na paliwo olejowe, ruchomego wspornika mocowanego w dolnej części do lampy do podstawy z płaskownikiem o szerokości 25 mm, długości 250 mm zamocowanego na stałe do wspornika pod kątem prostym. Na płaskowniku umieszczona była tarcza z metalu o średnicy 135 mm, której ruch w dół lub w górę ograniczono ogranicznikiem na płaskowniku w odległości 85 mm od jego dolnej części. W górnej części płaskownika znajdował się otwór umożliwiający zawieszenie lampy. Tarcza miała odgięty pod kątem prostym do wewnątrz brzeg o szerokości 10 mm, w którym symetrycznie w górnej i dolnej części znajdowały się dwa podłużne otwory umożliwiające założenie tarczy na płaskownik przymocowany do wspornika umieszczonego na podstawie lampy w dolnej części. Gwintowany wlew paliwa znajdował się w podstawie lampy, która służyła jako zbiornik paliwa. Do wlewu paliwa wkręcało się żarnik o średnicy 80 mm z otworami. W środku żarnika umieszczono knot, a na jego bokach były cztery uchwyty umożliwiające osadzenie szklanej osłony knota wewnątrz żarnika. Żarnik z knotem osłonięty był zdejmowaną obudową szklaną w kształcie cylindra o różnej średnicy. Długość knota regulowana była przy pomocy pokrętła umieszczonego w żarniku w dolnej części z boku. Lampa zapakowana była w tekturowe pudełko, na którym znajdują się następujące informacje: „Ln 02 Lampa Naftowa, importer: TOM Tomasz Byzdra, ul. Domagalskiego 7, Radom, tel. 048 365 13 79, www.tomradom.pl, kod EAN 5907587737532, Decorative & Functional, Classic Kerosene Lamp, Art. No. L 888AB, Modern Collection “.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             Obraz 001.jpgzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             Obraz 006.jpgzdjęcie 2
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE HEFEI SUPER TRADE co, Ltd
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu Tomasz Byzdra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TOM Tomasz Byzdra w Radomiu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Poparzenie
  • Zatrucie
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez wycofanie z rynku lamp, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt stwarzał zagrożenie ze względu na zastosowanie niewłaściwej konstrukcji służącej do zamykania i otwierania wlewu paliwa do lampy, która nie zabezpieczała w sposób dostateczny małym dzieciom uzyskania dostępu do paliwa w lampie i mogła powodować wyciek oleju z lampy.