Data dokonania wpisu 2014-07-24
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2014-07-24
Numer identyfikacyjny wpisu 280
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/50/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Przejście PA-09-WT
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 27.33.13.0 Wtyczki i gniazdka wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesk
Model PA-09-WT
Kod produktu (EAN)
Opis Produkt jest koloru białego, wyposażony we wtyczkę do gniazda sieciowego stosowanego w Polsce (wtyczka z dwoma okrągłymi kołkami stykowymi) oraz w trójotworowe gniazdo typowe dla wtyczki stosowanej w Wielkiej Brytanii (wtyczka z trzema kołkami stykowymi o przekroju prostokątnym). Dwa otwory gniazda wyposażono w urządzenie zasłaniające - przesłony wykonane z czerwonego tworzywa sztucznego. Bezpośrednio na produkcie umieszczono następujące informacje: „Travel adapter plug with safety shutter”, 10A/16A, 240V, 9625, symbol CE, symbol uziemienia ochronnego oraz symbol selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Opakowanie jednostkowe stanowi woreczek foliowy, na którym umieszczono etykietę z informacją „PA-09-WT”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Chiny
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             DSCN0330.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             DSCN0348.JPGzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             DSCN0349.JPGzdjęcie 3
  
              Zdjęcie
             DSCN0360.JPGzdjęcie 4
  
              Zdjęcie
             DSCN0361.JPGzdjęcie 5
  
              Zdjęcie
             DSCN0507.JPGzdjęcie 6
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu Partner Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31-589 Kraków
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Porażenie prądem
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zakazał przedsiębiorcy wprowadzania produktu na rynek i nakazał podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu oraz na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Konstrukcja produktu - mimo zastosowania w nim urządzenia zasłaniającego - umożliwia włożenie do gniazda sieciowego tylko jednego kołka wtyczki (zarówno okrągłego, jak i o prostokątnym przekroju), podczas gdy drugi kołek wiodący prąd pozostaje elementem dostępnym dla dotyku.