Data dokonania wpisu 2014-07-21
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2014-07-21
Numer identyfikacyjny wpisu 275
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/129/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Drabina drewniana rozstawna 2x4
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 16.29.1 Pozostałe wyroby z drewna
Model
Kod produktu (EAN) 5907776911224
Opis Drabina drewniana rozstawna 2x4 posiada dwustronne wejście z odpowiednio 4 szczeblami po każdej ze stron. Szczeble są zaczopowane (złącza nieprzechodzące) i trwale sklejone w gniazdach podłużnic. Zakończenie bocznic jest sfazowane (ścięte pod kątem). Zawiasy przymocowane są do podłużnic w górnych częściach drabin za pomocą śrub z nakrętkami samokontrującymi. Dodatkowo, w drabinach dwa szczeble wzmocniono metalowymi gwintowanymi prętami, skręconymi na końcach nakrętkami. Zabezpieczenie rozstawu nóg drabin stanowią dwa łańcuchy zamocowane do podłużnic za pomocą śrub z nakrętkami. Na podłużnicach zamocowano etykietę zawierającą m.in. nazwę i adres producenta, nazwę i typ drabiny, jej wysokość i wagę, numer normy „PN-EN 131”, piktogramy ostrzegawcze i informacyjne związane ze stosowaniem produktu oraz kalendarzyk z zaznaczonymi datami (w przypadku drabin drewnianych rozstawnych 2x4 „05.2013”), Do drabin, dołączone są instrukcje użytkowania w języku polskim.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             IMG_1979.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             IMG_1994.JPGzdjęcie 2
  Wytwórca w UE „WOODLAND s. c. J&P Szwarkowscy 33 - 330 Grybów, ul. Spokojna 8”
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Inne
  • Złamanie kończyny
  • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust.4 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy natychmiastowe wycofanie produktu z rynku.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Drabina drewniana rozstawna 2x4 nie spełnia wymagań deklarowanej normy z uwagi na nierównomierne rozmieszczenie szczebli i zbyt duże odległości pomiędzy szczeblami tj. pkt. 4.1 i 4.3 normy PN - EN 131-1+A1:2011, wystające śruby tj. pkt 4.4 normy PN - EN 131-2+A1:2012 oraz brak wymaganych piktogramów tj. 6.2 normy PN - EN 131-3:2007