Data dokonania wpisu 2009-10-14
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2009-10-14
Numer identyfikacyjny wpisu 138
Opis decyzji Decyzja nr DNR-1/92/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wideł ogrodniczych czterozębnych
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Widły ogrodnicze czterozębne
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 25.73.1 Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie. ogrodnictwie lub leśnictwie
Model
Kod produktu (EAN)
Opis Widły to produkt o długości 118 cm, posiadający cztery metalowe „zęby”, składający się z drewnianego trzonka zakończonego dwoma ramionami, w których osadzona jest drewniana rękojeść. Na pomalowaną na czarno metalową część produktu składają się cztery lekko wygięte do przodu zęby, które są zwieńczone pierścieniem do osadzania trzonka. Całość mierzy 33 cm (długość zębów bez pierścienia to 23,5 cm) i jest szeroka na 17 cm. Obwód pierścienia, w którym osadzono trzonek, wynosi 14 cm. Na przekroju zęby mają kształt trójkątny, a szerokość płaszczyzny każdego z nich to 1,2 cm. Gładki, drewniany trzonek przymocowany jest do wideł w jednym miejscu, w pierścieniu, wkrętem krzyżakowym. Obwód trzonka osadzonego przy linii pierścienia wynosi 9,5 cm, natomiast przy obwodzie pierścienia ma 14 cm. Na pozostałej powierzchni obwód trzonka wskazuje 11 cm. Trzonek zakończony jest dwoma ramionami z blachy ocynkowanej, które rozgałęziają się w kierunku osadzonej w nich drewnianej rękojeści. Ramiona uchwytu, przymocowane do trzonka czterema gwoździami, zostały wykonane z blachy ocynkowanej o grubości ok. 1 mm. Wyprofilowana, drewniana rękojeść zamocowana jest w ramionach uchwytu w taki sposób, że blasze końca ramion są zagięte i okalają jej końce. Blaszany koniec ramienia został przymocowany do rękojeści gwoździem. Widły nie posiadają opakowania jednostkowego, przy czym bezpośrednio na produkcie widoczna jest nalepka z kodem EAN 8594013790147 oraz etykieta o treści: „Widły ogrodnicze, dystrybutor F.H. „KOBE”, 32-447 Sierpaw 710, tel. (012) 2746234. Cena 38,60 szt., kod 260022”.
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             DSC04289.JPGzdjęcie 1
  
              Zdjęcie
             DSC04297.JPGzdjęcie 2
  
              Zdjęcie
             DSC04304.JPGzdjęcie 3
  
              Zdjęcie
             DSC04321.JPGzdjęcie 4
  
              Zdjęcie
             DSC04327.JPGzdjęcie 5
  
              Zdjęcie
             DSC04328.JPGzdjęcie 6
  Wytwórca w UE
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca Wacław Bętkowski Firma Handlowa "KOBE", Sierpaw 710, 32-447 Sierpaw i Krzysztof Kosałka Firma Handlowa "KOBE", Sierpaw 710, 32-447 Sierpaw
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
  • Inne
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKIK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) oraz na podstawie art. 33a ust.2 pkt. 2) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcom natychmiastowe wycofanie produktu z rynku oraz podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt stwarzał zagrożenie ze względu na nieprawidłowe zamocowanie trzonka oraz ostro zakończone i odchylone od rękojeści krawędzie blach