Data dokonania wpisu 2009-09-29
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2009-09-29
Numer identyfikacyjny wpisu 031
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/04/2009
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Wanna terapeutyczna ORION
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 32.50.50.0 Pozostałe wyroby medyczne, włączając dentystyczne
Model nie dotyczy
Kod produktu (EAN) nie dotyczy
Opis Wanna terapeutyczna ORION z trzema systemami masażu: hydromasaż, masaż powietrzny i bicz wodny
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE POOL-SPA Sp. z o.o.. ul. Dąbrowskiego 35, 72-300 Gryfice
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia wymagania zasadnicze
  Zagrożenia stwarzane przez produkt potencjalne zagrożenie dla zdrowia pacjentów i użytkowników ze względu na nieskuteczność profilaktyki lub terapii oraz zagrożenie życia i zdrowia przy stosowaniu w niektórych wskazaniach
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/04/2009 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu