Data dokonania wpisu 2009-07-06
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2009-07-06
Numer identyfikacyjny wpisu 030
Opis decyzji Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr D/WM/NR/03/2009
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu „Energy for Life“ – materac magnetyczny i poduszka magnetycz
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Model nie dotyczy
Kod produktu (EAN) nie dotyczy
Opis „Energy for Life“ – materac magnetyczny i poduszka magnetyczna oznaczone dodatkowo „Perfekt Harmony”
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kategorie konsumentów, dla których produkt jest przeznaczony
  • Wszyscy
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  Wytwórca w UE Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe PRIMAX MEDIC Sp. z o.o. ul. Matejki 48, 62 041 Puszczykowo
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu Dystrybutor: Perfect Harmony, Kozikowski, Szpakowski SJ, ul. Czypickiego 12, 63-720 Koźmin Wielkopolski.
  Rodzaj i zakres zagrożeń jakie może spowodować produkt
  • Inne
  Wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia wymagania zasadnicze
  Zagrożenia stwarzane przez produkt zagrożenie dla zdrowia pacjentów z powodu nieskuteczności profilaktyki lub terapii
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Decyzja Prezesa Urzędu nr D/WM/NR/03/2009 wstrzymująca wprowadzanie do obrotu i do używania.
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu