Data dokonania wpisu 2009-04-22
Data ostatniej modyfikacji wpisu 2009-04-22
Numer identyfikacyjny wpisu 124
Opis decyzji Decyzja Prezesa UOKiK nr DNR-1/19/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.
Rozporządzenie
Działania organów celnych
Nazwa produktu Meblościanka AS
Kod wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 31.09 pozostałe meble
Model AS
Kod produktu (EAN)
Opis Meblościanka składa się z szafy 2-drzwiowej i szafy bieliźnianej z nadstawkami oraz segmentu witrynowego, segmentu RTV i segmentu z barkiem
Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu
  Kraj wytworzenia produktu Polska
  Zdjęcie produktu
  
              Zdjęcie
             meblościanka AS i BOGUŚ 021.jpgmeblościanka AS
  Wytwórca w UE Wiesław Bielas, Dąbrówka 15, 97-500 Radomsko
  Wytwórca spoza UE
  Przedsiębiorca występujący jako wytwórca
  Osoba naprawiająca lub regenerująca produkt
  Przedstawiciel wytwórcy
  Importer produktu
  Inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu
  Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt
  • Złamanie kończyny
  • Zranienie (skaleczenia - rany cięte, kłute)
  Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do produktu Prezes UOKiK na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakazał przedsiębiorcy wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty poprzez wycofanie z rynku meblościanek AS, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa
  Inne informacje jakie mają znaczenie dla bezpieczeństwa produktu Produkt stwarzał zagrożenie ze względu na zastosowanie wkrętów zwykłych o przekroju stożkowym oraz ograniczników nożycowych, jak również ze względu na brak informacji i ostrzeżeń niezbędnych do bezpiecznego użytkowania